Ombudsman till Sjömansunionen

Finlands Sjömans-Union söker en heltidsanställd

OMBUDSMAN

till kontoret i Helsingfors. Till ombudsmannens arbetsuppgifter hör branschens arbets- och socialrättsliga frågor inklusive lagberedning, kollektivavtalsförhandlingar, medlemsrådgivning, förtroendemannaskolning och övriga uppgifter i anknytning till branschens intressebevakning och fackförbundets verksamhet. Unionens viktigaste uppgift är att ta tillvara och bevaka medlemmarnas intressen.

Av ombudsmannen förutsätts en högskolexamen i juridik, sjöfart eller annan lämplig högskolexamen, erfarenhet från sjöfarten och arbete till sjöss samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken samt engelska. Arbetet förutsätter en del resande. Lönen och övriga anställningsförmåner fastställs enligt kollektivavtalet tillämpat av Sjömans-Unionen.

Ansökningen skall skickas skriftligen senast den 31.1.2021 till Sjömans-Unionens kontor:

Finlands Sjömans-Union
John Stenbergs strand 6
00530 Helsingfors

Ansökningen kan skickas också per e-post: smu@smu.fi.

För ytterligare information:

Kenneth Bondas
Ordförande
040 456 0245
kenneth.bondas@smu.fi

Sannaleena Kallio
Förbundssekreterare
040 158 5057
sannaleena.kallio@smu.fi

Sjömans-Unionen i korthet 

  • Finlands Sjömans-Union FSU rf representerar ungefär 9.500 medlemmar, av vilka cirka 6.200 är i arbetslivet. De arbetar huvudsakligen inom sjö- och insjötrafik.
  • Finlands Sjömans-Union FSU rf grundades år 1916 och är medlem i Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC.
  • Finlands Sjömans-Union är sjömännens intressebevakare. Förbundet tecknar kollektivavtal för sina medlemmar och bevakar att kollektivavtalen följs och arbetar även i övrigt för att förbättra medlemmarnas arbets- och levnadsförhållanden.
  • Unionen hjälper medlemmar i besvärliga situationer i arbetslivet – Unionen står på sjömännens sida.

Mer information finns att läsa på hemsidan.