Styrelsen för Ålands Sjöfart rf

Eva Mikkola-Karlström

Eva Mikkola-Karlström

Ordförande, i styrelsen sedan 2011
Telefon arbete 018-528282
Mobil 050-5267004
eva.mikkola@godbyshipping.fi
http://www.godbyshipping.fi

Eva Mikkola-Karlström är ordförande i styrelsen och vice vd i familjerederiet Godby Shipping som alltid valt att se ljust på sjöfarten.

Hanna Hagmark-Cooper

Hanna Hagmark-Cooper

Vice ordförande, i styrelsen sedan 2004 
Telefon arbete 018-19930 
Mobil 0457-3425015 
hanna@sjofartsmuseum.ax 
www.sjofartsmuseum.ax

Hanna Hagmark-Cooper är styrelsens vice ordförande och chef för Ålands sjöfartsmuseum och Pommern.

Johanna Boijer-Svahnström

Johanna Boijer-Svahnström

Medlem, i styrelsen sedan 2015
Telefon arbete 018-27000
johanna.boijer@vikingline.fi

Johanna Boijer-Svahnström är informationsdirektör i Viking Line och kan allt om den passagerartrafik som skapat så mycket på Åland.

Lars Selander

Medlem, i styrelsen sedan 2017
Telefon arbete 04570860187
lars.selander@ha.ax

Lars Selander är platsansvarig för sjöfartsutbildningen på Åland inom ramen för Ålands gymnasiums sjöfartslinjer och Alandica Shipping Academy.

Ken Johansson

Medlem, i styrelsen sedan 2019
Telefon arbete +358 (0)18 28402 
Mobil +358 (0)40 5371 866 
ken.johansson@rederiabeckero.ax

www.rederiabeckero.ax/

Ken Johanssons arbetsfält omspänner flera olika områden inom sjöfarten. Som informationsansvarig för Eckerö Group är Ken central när det gäller kommunikationen både externt och internt.

Bernt Lindell

Ledamot i styrelsen sedan 2019
Telefon +358 50 420 3080
bernt.lindell@shipowners.fi
https://shipowners.fi/sv/arbetsmarknad-och-kompetens/sjofartens-praktik-kvarn/

Bernt Lindell är verksamhetsledare för PraktikKvarnen som är central när det gäller att skapa möjligheter för dagens ungdom att bli morgondagens klippor inom sjöfarten.