Styrelsen för Ålands Sjöfart rf

Eva Mikkola-Karlström

Eva Mikkola-Karlström

Ordförande, i styrelsen sedan 2011
Telefon arbete 018-528282
Mobil 050-5267004
eva.mikkola@godbyshipping.fi
http://www.godbyshipping.fi

Eva Mikkola-Karlström är ordförande i styrelsen och vice vd i familjerederiet Godby Shipping som alltid valt att se ljust på sjöfarten.

Hanna Hagmark-Cooper

Hanna Hagmark-Cooper

Vice ordförande, i styrelsen sedan 2004 
Telefon arbete 018-19930 
Mobil 0457-3425015 
hanna@sjofartsmuseum.ax 
www.sjofartsmuseum.ax

Hanna Hagmark-Cooper är styrelsens vice ordförande och chef för Ålands sjöfartsmuseum och Pommern.

Johanna Boijer-Svahnström

Johanna Boijer-Svahnström

Medlem, i styrelsen sedan 2015
Telefon arbete 018-27000
johanna.boijer@vikingline.fi

Johanna Boijer-Svahnström är informationsdirektör i Viking Line och kan allt om den passagerartrafik som skapat så mycket på Åland.

Lars Selander

Medlem, i styrelsen sedan 2017
Telefon arbete 04570860187
lars.selander@ha.ax

Lars Selander är platsansvarig för sjöfartsutbildningen på Åland inom ramen för Högskolan på Åland.

Olof Widén

Olof Widén

Medlem, i styrelsen sedan 2009 
Telefon arbete 010-8410570 
Mobil 0400 723355 
olof.widen@shipowners.fi 
http://www.shipowners.fi

Olof Widén är Senior Adviser vid Rederierna i Finland och kan alla knep i boken för att få regeringarna i Finland och bortom att lyssna på branschen.