Ålands Sjöfart

En tidning för sjöfolk, av sjöfolk, med sjöfolk.

Tidningen Ålands Sjöfart & Handel har sedan 1939 getts ut av förbundet Ålands Sjöfart rf.  Ålands Sjöfart bevakar shippingen och dess olika grenar. Sjöfarten och Åland har i hundratals år gått hand i hand. Det åländska sjöfartsklustret sträcker sig långt utanför landskapets gränser. Det gör också Ålands Sjöfart.

Ålands Sjöfart står starkare än någonsin. Tidningen trycks i 15.000 ex och därmed är världens största svenskspråkiga sjöfartstidning! Ålands Sjöfart delas ut till ledamöterna i riksdagarna i Finland och Sverige och till alla hushåll på Åland, prenumeranter i Norden samt resten av världen. Här finns din målgrupp!

På Facebook har vi nått 7.700 följare och kompisar och interaktiviteten är hög liksom räckvidden; vi ligger stadigt på drygt 60.000 läsare per vecka! Intresset för sjöfart är alltså stort. Samtliga tidningar som getts ut finns att läsa på hemsidan.

Utgivningsplan 2019

Nummer 1: Materialstopp: 22 februari. Tryck: 1 mars. Distribution: 4 mars.

Nummer 2: Materialstopp: 19 april. Tryck: 26 april. Distribution: 29 april. Sjöfartens dag: 9 maj.

Nummer 3: Materialstopp: 20 september. Tryck: 27 september. Distribution: 30 september.

Nummer 4: Materialstopp: 28 november. Tryck: 5 december. Distribution: 9 december.

Publisher: Jörgen Pettersson, tel +358 457 313 5640. Epost: jorgen.pettersson@aland.net.

Prenumerera här