Ålands Sjöfart

En tidning för sjöfolk, av sjöfolk, med sjöfolk.

Tidningen Ålands Sjöfart & Handel har sedan 1939 getts ut av förbundet Ålands Sjöfart rf.  Ålands Sjöfart bevakar shippingen och dess olika grenar. Sjöfarten och Åland har i hundratals år gått hand i hand. Det åländska sjöfartsklustret sträcker sig långt utanför landskapets gränser. Det gör också Ålands Sjöfart.

Ålands Sjöfart står starkare än någonsin. Tidningen trycks i 15.000 ex och därmed är världens största svenskspråkiga sjöfartstidning! Ålands Sjöfart delas ut till ledamöterna i riksdagarna i Finland och Sverige och till alla hushåll på Åland, prenumeranter i Norden samt resten av världen. Här finns din målgrupp!

På Facebook har vi nått över 6.900 följare och kompisar och interaktiviteten är hög liksom räckvidden; vi ligger stadigt på drygt 60.000 läsare per vecka! Intresset för sjöfart är alltså stort. Samtliga tidningar som getts ut finns att läsa på hemsidan.

Utgivningsplan 2018

Nummer 1: Distribution 27 februari-1 mars. Materialstopp: 13 februari.

Nummer 2: Distribution 21-23 maj. (Sjöfartens dag 24 maj.) Materialstopp: 4 maj.

Nummer 3: Distribution 2-4 oktober. Materialstopp: 18 september.

Nummer 4: Distribution 11-13 december. Materialstopp: 27 november.

Publisher: Jörgen Pettersson, tel +358 457 313 5640. Epost: jorgen.pettersson@aland.net.

Prenumerera här