Ålands Sjöfart

En tidning för sjöfolk, av sjöfolk, med sjöfolk.

Tidningen Ålands Sjöfart & Handel har sedan 1939 getts ut av förbundet Ålands Sjöfart rf.  Ålands Sjöfart bevakar shippingen och dess olika grenar. Sjöfarten och Åland har i hundratals år gått hand i hand. Det åländska sjöfartsklustret sträcker sig långt utanför landskapets gränser. Det gör också Ålands Sjöfart.

Ålands Sjöfart står starkare än någonsin. Tidningen trycks i 15.000 ex och därmed är världens största svenskspråkiga sjöfartstidning! Ålands Sjöfart delas ut till ledamöterna i riksdagarna i Finland och Sverige och till alla hushåll på Åland, prenumeranter i Norden samt resten av världen. Här finns din målgrupp!

På Facebook har vi över 8.200 följare och kompisar och interaktiviteten är hög liksom räckvidden; vi ligger stadigt på drygt 60.000 läsare per vecka! Intresset för sjöfart är alltså stort. Samtliga tidningar som getts ut finns att läsa på hemsidan.

Utgivningsplan 2019

Nummer 4: Materialstopp: 28 november. Distribution: 9 december.

Utgivningsplan 2020

Nummer 1: Materialstopp: 27 februari. Distribution: 9 mars.

Nummer 2: Materialstopp: 17 april. Distribution: 4 maj. OBS! Sjöfartens Dag ordnas 13-14 maj.

Nummer 3: Materialstopp: 1 oktober. Distribution: 12 oktober.

Nummer 3: Materialstopp: 26 november. Distribution: 7 december.

Publisher: Jörgen Pettersson, tel +358 457 313 5640. Epost: jorgen.pettersson@aland.net.

Annonser: Stefan Norrgrann, tel +358 457 323 4445. Epost: stefan.norrgrann@gmail.com.

Prenumerera här