Unikt samarbete testar rotorsegel

Utbildningscentret Aboa Mare gör gemensam sak med cleantechbolaget Norsepower kring planerna på att förse Viking Grace med ett så kallat rotorsegel. Genom att använda simulatorerna på Aboa Mare ska man granska hur rotorseglen fungerar i den krävande trafik som rutten Stockholm-Mariehamn-Åbo utgör. Detta är unikt och har aldrig tidigare testats på ett fartyg av den här storleken. Projketet syftar till att vetenskapligt analysera och simulera hur rotorseglet påverkar fartygets prestanda unde de snärjigaste delarna av rutten. Fokus ligger på säkerhet, passagarkomfort och manövrering.

– Vi ser särskilt noga på kritiska platser i den utmanande farleden och mäter vilken inverkan rotorseglet har på fartyget, säger Tuomas Riski, vd för Norsepower.

I följande skede ska man även erbjuda befäl att testa hur det är att köra med rotorseglet i simulatorn och i förlängningen göra liknande simulationer på framtida nybyggen. Genom detta vill man undvika framtida överraskningar.

Aboa Mare och Norsepower beskriver samarbetet och simuleringarna som banbrytande inom simulatorvärlden. Aldrig tidigare har simulatorerna använts på detta vis och under dessa förhållanden.

– På Aboa Mare är vi entusiastiska över möjligheten att använda vår kunskap och teknologi på nya sätt. Vårt mål är att finnas i framkant när det gäller möjligheter och användandet av simulatorteknologi för träning, forskning ich utveckling. Detta är önnu ett steg i den riktningen, säger Anton Westerlund, simulatorchef vid Aboa Mare.