• Foto: Jörgen Pettersson
    Foto: Jörgen Pettersson
  • Foto: Jörgen Pettersson

Strejkhotet är avvärjt

Landets industrier och många andra kan andas ut efter dagens två avgörande styrelsemöten. Strejkhotet mot utrikesfartens 120 passagerar-, last-, roro- och tankfartyg är avvärjt efter några veckors ovisshet och ett ingripande av arbets- och justitieministern. Så sent som i måndags nådde parterna Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf tillsammans med riksförlikningsmannen Minna Helle ett förhandlingsresultat om tvisten som kunde resulterat i arbetsnedläggelse på finländska fartyg i utrikesfart från kl 06:00 fredagen den 6 april.

Innan avtalet kunde träda i kraft måste dock båda organisationers styrelser ge sitt godkännande.

I dag onsdag, på morgonen, kom beskedet från Rederierna i Finland att man godkänner förslaget till ett nytt avtal som följer den allmänna linjen.

”Rederierna i Finland rf är nöjd över att parterna uppnått ett förhandlingsresultat”, konstaterade Rederiernas i Finlands vice vd Hans Ahlström.

Löneförhöjningen håller sig till det allmänna 1,6 procent men avtalslängden blir ett år och sammanfaller därmed med det avtal som tidigare tecknats av maskinbefälet och sjömansunionen. Från skeppsbefälsförbundet dröjde beskedet fram till eftermiddagen och löd då så här:

”Rederierna i Finland och Finlands Skeppsbefälsförbund ry har idag godkänt förhandlingsresultatet avseende utrikesfartens kollektivavtal för avtalsperioden 1.3.2018 – 28.2.2019. Med anledning av uppgörelsen har alla konfliktåtgärder som det varslats om annulerats”, meddelar skeppsbefälsförbundets verksamhetsledare Johan Ramsland.

När parterna var klara skickade Hans Ahlström ut följande:

”Rederierna i Finland rf är nöjd över att förhandlingsresultet för utrikessjöfarten även godkänts av styrelsen för Finlands Skeppsbefälsförbund.

– Vår målsättning är en god avtals- och förhandlingskultur på sjöarbetsmarknaden. Blott ett strejkhot utgör en ekonomisk belastning för sjöfarten, säger Hans Ahlström, vice verkställande director på Rederierna I Finland rf.

– Finlands utrikeshandel är helt beroende av sjötransporter. Omkring 90 % av importen och exporten går sjövägen. Nu måste vi trygga sjöfartens konkurrenskraft och  verksamhetssäkerhet de kommande åren, säger Tapani Voionmaa, styrelseordförande för Rederierna i Finland rf.”

 

Foto: blog.luebecker-hafenforum.de

Systerfartyg till Meriaura

VG-Shipping som hör till Meriaura Group har köpt två lastfartyg och kontrollerar därmed tjugo fartyg
Läs mer »
Foto: Meriaura

Prima Shipping köper Antonia

Finländska Prima Shipping växer och har köpt torrlastaren M/S Antonia från Helmer Lundström Ab som
Läs mer »

Slimmat Alandia siktar på Europa

Åländska sjöförsäkringsbolaget Alandia vädrar nya marknader efter vårens och sommarens affärer där man strategiskt gått in för att koncen
Läs mer »

Hälsningar från Asien

Att välja en karriär till sjöss gör det möjligt att arbeta över hela världen.
Läs mer »

Hårda krav på fartygsutsläpp

Den internationella sjöfarten är satt under hård press beträffande utsläppen från fartygen.
Läs mer »

Lotspriser stiger inte

För andra året i följd väljer finländska lotsorganisationen Finnpilot att inte höja proserna fö
Läs mer »