Sjöräddare vann bärgartvist

Rederiet Alfons Håkans Ab måste betala 148.000 euro i bärgarlön plus 10.974 euro i rättegångskostnader till Ålands sjöräddningssällskap som ersättning i samband med utryckning till grundstötta M/S Amorella den 14 december år 2013.

Målet har sin bakgrund ett samarbetsavtal mellan Alfons Håkans och Ålands sjöräddningssällskap som gick ut på att sällskapet skötte om bogserbåten Harald som stationerades i Mariehamn. Harald fick användas i samband med sällskapets övningar och stod till förfogande för räddningsuppdrag. I händelse av bärgningsuppdrag skulle eventuella ersättningar delas lika.

Så kom den olycksaliga dagen den 14 december år 2013 då Amorella drabbades av blackout på sämsta tänkbara plats och gick på grund vid Hjulgrund på Föglö. Harald var då ute på annat uppdrag med verksamhetsledare och sjökaptenen Dag Lindholm vid spakarna. Han var på plats vid haveristen bara två timmar efter larmet och kunde koppla trossarna och förhindra att Amorella drev hårdare på grund. Läget blev också sådant att Haralds assistans blev avgörande:

Klockan 18.10, efter att M/S Amorella plötsligt hade rört sig på grund av ökande vind, beordrades B/B Harald att sakta dra österut för att förhindra att Amorella girar på grundet. Klockan 18.17 sattes Amorellas egna maskiner på för att göra ett försök att lossa fartyget frän grundet och klockan 18.38 var Amorella loss. Klockan 18.49 lösgjordes Harald från Amorella. Senare på kvällen följde Harald Amorella till Mariehamn med en annan sjöräddningsbåt, skriver tingsrätten i sitt avgörande.

Slutsatsen blir hur som helst att bärgarlönen i princip ska delas mellan Alfons Håkans och sjöräddningen.

Sjöförklaringen visar att Amorella blev flott utan någon större insats av Harald eller något annat fartyg. Därför måste bärgarlönen som betalats till Håkans vara en konsekvens av det bärgningsavtal (Lloyd’s Open Form) som Håkans hade gjort gällande Amorellas bärning, är tingsrättens slutsats.

Ålands Sjöfart rapporterade om hela händelseförloppet vid grundstötningen sådant det framkom vid den efterföljande sjöförklaringen.

Grundstötningen visade sig inte vara särskilt allvarlig men bärgarlönen som Viking Lines försäkringsbolag betalade till Alfons Håkans uppgick till 370.000 euro. Mot den bakgrunden yrkade Ålands sjöräddningssällskap på 185.000 euro i ersättning. Helsingfors tingsrätt gick inte hela vägen men utdömde 148.000 euro i bärgarlön plus 10.974 euro i rättegångskostnader.

Fotnot: Man kunde ett tag känna historiens vingslag denna 14 december år 2013 då Amorella grundstötte. Samma dag fast åttio år tidigare gick barken Plus på grund utanför Mariehamn under extremt olyckliga omständigheter.