Mer gods i inrikes trafik

Det råder bättre tider när det gäller godstransporter mellan Åland och Finland. Jämfört med år 2015 ökade lastmängderna. Det bär tredje året i följd av tillväxt. Detta kan man läsa i Trafikverkets färska publikation Statistik över inrikes sjötrafik 2016.

År 2016 transporterades nästan 5,5 miljoner ton gods i inrikes sjötrafik. Detta innebär att godstransporterna ökade med 90.000 ton jämfört med 2015. Snabbast var ökningen inom transporten av stenkol, som ökade med 28 procent. Transporten av övriga varuslag höll sig på ungefär samma nivå som under 2015. 

Godstransporterna inom fartygstrafiken mellan Åland och fastlandet ökade med ca 7.000 ton. Där uppgick godstransporterna till 173.000 ton, varav styckegodset stod för den största andelen,125.000 ton. På bilden ses nya Furuvik som hanterar cementtransporterna till Åland. Ett större reportage om Östersjöns nyaste cementfartyg kommer i Ålands Sjöfart #2/2017 som distribueras i slutet av maj.

Antalet passagerare inom inrikes sjötrafik uppgick till ca 4,7 miljoner. Jämfört med 2015 ökade passagerarvolymen med nästan 0,5 miljoner. Kustområdets andel av passagerartrafiken var lite under 4,5 miljoner och insjöfarten hade drygt 0,2 miljoner passagerare. Huvudstadsregionen står för största delen av kustområdets passagerartrafik.

Åland redo för kryssare

Åland och ålänningarna står redo inför årets kryssningssäsong som inleds den 3 maj då AIDAcara anländer.

Läs mer »

Vasa miljonsatsar på ny färja

Det finns ett starkt politiskt stöd för att Wasalines ska kunna bygga ett nytt fartyg för 115 miljoner euro för sin trafik mellan Vasa...

Läs mer »
Över nittio intresserade deltog.

Storpublik hörde om färjor

”Nu är det dags att förnya tonnaget i en miljövänlig riktning.”  Så sammanfattar Ålands Natur & Miljös kansliledare Simon...

Läs mer »

Historiskt beslut om utsläpp

Fredagen den 13 april blev absolut ingen otursdag – tvärtom.

Läs mer »

Finferries köper halva Ansgar

Rederiet Ansgar Ab som bland annat sköter Föglötrafiken och M/S Skarven har fått en ny storägare i statliga trafikbolaget Finferries.

Läs mer »

Mercy Ships och Stena till final

Mercy Ships är finalist i Årets Insamlare 2017...

Läs mer »