Lotspriser stiger inte

För andra året i följd väljer finländska lotsorganisationen Finnpilot att inte höja proserna för lotsuppdrag vilket är goda nyheter för de rederier som trafikerar på Finland och vars besättning saknar lotspapper. Ett viktigt skäl är att den finländska exportern och importen fortsätter att gå bra.

Antalet lotsningar har ökat parallellt med den positiva utvecklingen i Finlands utrikeshandel. Finnpilot har lyckats svara på det växande lotsningsbehovet i fartygstrafiken genom långsiktig planering och kontinuerlig verksamhetsutveckling. Lotsningsavgifterna 2019 kommer att hållas på samma nivå som året innan. Avgiftsnivån på Saimen förblir 26 procent av lotsningsavgiften vid kusten och inga justeringar görs heller i de övriga avgifterna i anslutning till lotsning, såsom vänteavgiften, annulleringsavgiften och avgiften för ändring av beställningar.

Antalet lotsningar har liksom året innan utvecklats positivt under 2018. Ökningen i sjötransporternas tonnage återspeglas i ökad lotsning inom alla lotsningsområden vid kusten.

Finnpilot in brief 2017
Foto: blog.luebecker-hafenforum.de

Systerfartyg till Meriaura

VG-Shipping som hör till Meriaura Group har köpt två lastfartyg och kontrollerar därmed tjugo fartyg
Läs mer »
Foto: Meriaura

Prima Shipping köper Antonia

Finländska Prima Shipping växer och har köpt torrlastaren M/S Antonia från Helmer Lundström Ab som
Läs mer »

Slimmat Alandia siktar på Europa

Åländska sjöförsäkringsbolaget Alandia vädrar nya marknader efter vårens och sommarens affärer där man strategiskt gått in för att koncen
Läs mer »

Hälsningar från Asien

Att välja en karriär till sjöss gör det möjligt att arbeta över hela världen.
Läs mer »

Hårda krav på fartygsutsläpp

Den internationella sjöfarten är satt under hård press beträffande utsläppen från fartygen.
Läs mer »

Lotspriser stiger inte

För andra året i följd väljer finländska lotsorganisationen Finnpilot att inte höja proserna fö
Läs mer »