LNG-pionjär till Oxelösund

En ny generation fartyg för transporter av torra bulkprodukter gör premiär i Oxelösund i dag. Det är finska rederiet ESL Shippings fartyg M/S Haaga som drivs av LNG och börjar trafikera Östersjön, något Ålands Sjöfart berättat om tidigare. Dagens besök i Oxelösund är det första i Östersjön efter leveransen i Kina. ESL Shipping och Oxelösunds Hamn är båda delaktiga i det delvis EU-finansierade projektet Bothnia Bulk, ett projekt som syftar till att uppgradera den industriella sjötrafiken. Fartyget lastade i Japan och tog rutten genom Nordostpassagen på sin hemresa. Haaga inleder därmed sin trafik för SSAB och transporter av råvaror mellan Luleå-Brahestad-Oxelösund.

Det övergripande målet med EU-projektet är att öka sjöfartens miljöprestanda, minska utsläppen och sänka logistikkostnaderna samt att säkerställa tillgänglighet året om. Fartyget Haaga är 160 meter långt och på 25.600 DWT och drivs med LNG (flytande naturgas) som bränsle. LNG som bränsle, jämfört med lågsvavlig olja, bidrar med minskade utsläpp av koldioxid (57%), svaveldioxid (92%) och PM partiklar (98%).

– Vi välkomnar den nya generationens fartyg, inte minst dess minskade emissioner. Det är positivt för miljön i stort och för Oxelösunds närmiljö. Sjöfarten efterfrågar i ökad grad LNG som bränsle. Byggnationen av en LNG terminal i Oxelösund kommer att möjliggöra bunkring av LNG förutom att SSAB kan använda bränslet i sina processer, säger Douglas Heilborn, VD Oxelösunds Hamn.

Fartyget kommer om cirka en månad att få sällskap av systerfartyget M/S Viikki. Båda fartygen kommer regelbundet att synas i Oxelösund. Bunkring av LNG bränsle kommer till en början att ske med lastbil.

Foto: blog.luebecker-hafenforum.de

Systerfartyg till Meriaura

VG-Shipping som hör till Meriaura Group har köpt två lastfartyg och kontrollerar därmed tjugo fartyg
Läs mer »
Foto: Meriaura

Prima Shipping köper Antonia

Finländska Prima Shipping växer och har köpt torrlastaren M/S Antonia från Helmer Lundström Ab som
Läs mer »

Slimmat Alandia siktar på Europa

Åländska sjöförsäkringsbolaget Alandia vädrar nya marknader efter vårens och sommarens affärer där man strategiskt gått in för att koncen
Läs mer »

Hälsningar från Asien

Att välja en karriär till sjöss gör det möjligt att arbeta över hela världen.
Läs mer »

Hårda krav på fartygsutsläpp

Den internationella sjöfarten är satt under hård press beträffande utsläppen från fartygen.
Läs mer »

Lotspriser stiger inte

För andra året i följd väljer finländska lotsorganisationen Finnpilot att inte höja proserna fö
Läs mer »