• Foto: Jörgen Pettersson.
    Foto: Jörgen Pettersson.
  • Foto: Jörgen Pettersson.

Högre omsättning för Viking Line

I dag publicerar Viking Line och vd Jan Hanses det ekonomiska resultatet efter årets sex första månader. Sedan tidigare har rederiet berättat om rekordmånga passagerare i sommar vilket även återspeglas i omsättningen som ökade till 239,2 miljoner euro (238,0 i fjol). På resultatsidan har man emellertid inte nått det önskade målet. Rörelseförlusten har tvärtom vuxit, från -10,5 miljoner euro till -15,0 miljoner. Trots det flaggar styrelsen för att rörelseresultatet när året är till ända ska överstiga fjolårets rörelseresultat som uppgick till +13,7 miljoner euro. Så här skriver man:

”Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer. Bunkerprisnivån förväntas vara högre jämfört med 2016, vilket påverkar koncernens resultat negativt. En korrigering av restitutionslagstiftningen i Finland för år 2017 förväntas ha en positiv inverkan på koncernens resultat. Som helhet bedöms rörelseresultatet för 2017 förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2016.”

En förklaring till antalet passagerare är insättandet av Viking FSTR i Tallinktrafiken. Den har ökat omsättningen men ”inte fullt ut givit det förväntade resultatet”, skriver Viking Line.

Hela resultatrapporten finns att läsa på den här länken.

Tallink redovisade sitt halvårsresultat för en vecka sedan och det kan läsas här. Omsättningen uppgick till 451,4 miljoner euro medan rörelsevinsten steg till 54,1 miljoner.

Halvårsbokslut, sammanfattning Viking Line Tallink
Miljoner passagerare 3,1 4,5
Omsättning, miljoner euro 239,2 451,4
Rörelseresultat, miljoner euro -15,0 +54,1 (EBITDA)
Räntebärande skulder, miljoner euro 138,8 653,7