• Foto: Kustbevakningen
    Foto: Kustbevakningen
  • Foto: Kustbevakningen
    Foto: Kustbevakningen
  • Foto: Kustbevakningen
  • Foto: Kustbevakningen

Här dras haveristen mot land

Klockan 20:51 på tisdagskvällen lättade haveristen M/S Makassar Highway ankar och bogseringen mot Oskarshamn inleddes.

– Vi följer Makassar Highway med flera enheter och bogseringen går enligt plan, säger räddningsledare Mattias Heneborn.

Inför bogseringen identifierades två risker: att det skulle komma ut olja från fartyget eller att skadorna i skrovet skulle förvärras. I nuläget har inget av detta hänt.

– Vi har kunnat se lite skimmer och strimmor av lättflyktig olja, men inget som har gått att bekämpa med våra upptagningsssystem. Kustbevakningsflyget anslöt strax efter halv åtta på onsdagsmorgonen och kan inte se heller någon olja i ekipagets kölvatten, säger Mattias Heneborn enligt Kustbevakningens hemsida.

Bogseringen sker långsamt, strax under två knop, och följs av Kustbevakningens enheter som är redo att ta upp eventuell olja. I nuvarande takt väntas Makassar Highway anlända till Oskarshamn natten mot torsdagen.

Det var i samband med dykningar på haveristen under tisdagsförmiddagen som så allvarliga skador och sprickbildningar i fartygets skrov och tankar upptäcktes, att rederiet omgående önskade bogsering till Oskarshamn.

Räddningstjänst, kommunledning och länsstyrelse i Oskarshamn hålls löpande informerade och förbereder nu Makassar Highway ankomst.

– Vi planerar att tillsammans med räddningstjänsten resursförstärka med miljöskyddsmateriel i Oskarshamn under onsdagen. En gemensam stab har också upprättats där, säger Mattias Heneborn.

Sjöfartsverket berättar sent på onsdagskvällen att arbetet fortgår och att en navigationsvarning utfärdats. Vid halv fem lokal tid på torsdagsmorgonen ska hela ekipaget anlända till lotsplatsen:

Två lotsar från Sjöfartsverket åker då ut tillsammans med bärgningsbolaget och Oskarshamns hamnbogserare för utföra lotsningen i farleden till kaj. Den plan som Sjöfartsverkets lotsar tagit fram är att använda en bogserbåt förut för att styra och hålla fart och en akterut för att bromsa. Den tredje kommer att assistera vid behov men är inte kopplad till haveristen.

– För att undvika att haveristen läcker mer olja så kommer hela bogseringen i farleden att gå med lägsta möjliga fart, dock måste tillräcklig fart användas för att säkert hålla haveristen i farleden, säger Tommy Andersson, områdeschef Kalmar lotsområde, Sjöfartsverket.

Beräknad tid för lotsningen är tre timmar och därmed bör haveristen vara väl förtöjd vid kaj kl. 09.00.

– Det är viktigt att bogseringen kommer igång i tid så att farleden är fri för passage när Gotlandsfärjan anländer vid 10-tiden, säger Tommy Andersson i ett pressmeddelande.

Sjöfartsverket har också sänt ut navigationsvarning om att all sjötrafik avrådes att trafikera farleden under tiden för bogseringen, det vill säga mellan 05.00-09.00 den 2 augusti 2018.

 

Foto: blog.luebecker-hafenforum.de

Systerfartyg till Meriaura

VG-Shipping som hör till Meriaura Group har köpt två lastfartyg och kontrollerar därmed tjugo fartyg
Läs mer »
Foto: Meriaura

Prima Shipping köper Antonia

Finländska Prima Shipping växer och har köpt torrlastaren M/S Antonia från Helmer Lundström Ab som
Läs mer »

Slimmat Alandia siktar på Europa

Åländska sjöförsäkringsbolaget Alandia vädrar nya marknader efter vårens och sommarens affärer där man strategiskt gått in för att koncen
Läs mer »

Hälsningar från Asien

Att välja en karriär till sjöss gör det möjligt att arbeta över hela världen.
Läs mer »

Hårda krav på fartygsutsläpp

Den internationella sjöfarten är satt under hård press beträffande utsläppen från fartygen.
Läs mer »

Lotspriser stiger inte

För andra året i följd väljer finländska lotsorganisationen Finnpilot att inte höja proserna fö
Läs mer »