• Foto: Jörgen Pettersson
    Foto: Jörgen Pettersson
  • Foto: Jörgen Pettersson

Fler passagerare på Finlandia

Eckerö Line som trafikerar med M/S Finlandia mellan Helsingfors och Tallinn transporterade nästan 1,5 miljoner (1.496.397) passagerare mellan de två huvudstäderna under 2017, det är en tillväxt med tre procent. Den största ökningen kom från asiatiska och ryska passagerare. Antalet finländska resenärer minskade, särskilt i slutet av året. Skälen till detta är dels förändringar i alkoholskatten i Estland och dels det estniska EU-ordförandeskapet vilket satte hård press på hotellkapaciteten i Tallinn.

På fraktsidan är tillväxten ännu större eller 18 procent jämfört med 2016. Det beror på att rutten är en viktig del av den östra transportkorridoren söderut mot Europa. Tack vare den allmänna uppgången i den finländska ekonomin har exporten ökat vilket skapat efterfrågan på sjötransporter. Mellan Tallinn och Helsingfors är det i synnerhet livsmedel och konsumtionsvaror som transporteras.

För att ytterligare möta den ökande efterfrågan har Eckerö Line sedan i tisdags infört en ny tidtabell med flera avgångar.

– Passagerarna vill ha större flexibilitet i sitt resande och de erbjuder vi nu. Under år 2017 flyttade vi till den nya västra terminalen vilket också skapade möjligheter för mer mångsidiga resplaner. Vi förväntar oss att antalet passagerare fortsätter öka under 2018, säger Eckerö Lines vd Taru Keronen i ett pressmeddelande.

Ålands Sjöfart var nyligen ombord på M/S Finlandia, det reportaget kan man läsa här.

/Jörgen Pettersson