• Peter Ståhlberg.
    Peter Ståhlberg.
  • Peter Ståhlberg.

Fina siffror för Wasaline

Wasalines vd Peter Ståhlberg fortsätter visa fina siffror. När första kvartalet för år 2017 är färdigräknat tonar det bästa resultatet sedan trafikstarten är 2013 upp, både på passagerar- och fraktsidan. Skälet till detta är inte bara ett vilket Ålands Sjöfart berättat om tidigare

Januari, februari och mars visar en ökning med hela 14 procent på passagerarsidan och betder 3.990 fler passagerare än under det tidigare rekordåret 2016. På fraktsidan visar alla segment alla tidens rekordvolymer med fraktmeter + 22,4% (+ 11.600 meter), fraktton +13,4% (+ 8.632 ton) och fraktvolymen visar en ökning på 29,1% med ett plus på 813 fraktenheter.

Dessutom redovisar rederiet en betydande ökning av sålda hotellnätter både i Umeå och Vasa där antalet i Umeå ökat med 8,9 % och i Vasa 20,4 %.