• Foto: Therese Andersson
    Foto: Therese Andersson
  • Foto: Therese Andersson
    Foto: Therese Andersson
  • Foto: Therese Andersson
    Foto: Therese Andersson
  • Foto: Therese Andersson
  • Foto: Therese Andersson
  • Foto: Therese Andersson

Färre pax efter längre dockning

En längre dockning än planerat, den kalla försommaren och några inställda turer gör att Eckerö Linjens passagerarsiffror för 2017 föll med drygt tre procent jämfört med året innan, från 971.862 till 937.664 resenärer mellan Grisslehamn och Eckerö.

– Den längre dockningen påverkade mest, där tappade vi två tredjedelar av den planerade volymen. Sedan inverkade den kalla försommaren på resandet till Åland och slutligen drabbades vid av några stormar under annars goda oktober vilket gjorde att vi tvingades ställa in några turer, säger Eckerö Linjens vd Tomas Karlsson till Ålands Sjöfart.

De goda nyheterna för rederiet är att både november och december förde med sig alla tiders rekordvolym vilket bådar gott inför innevarande år då man bland annat förlänger högsäsongsturlistan med en vecka.

– Det är en väldigt tydlig trend att allt fler väljer senare semestrar och det ska vi anpassa oss till, sade Tomas Karlsson till Ålands Sjöfart i höstas när han berättade om planerna för den förstorade hamnen i Berghamn (läs mer här).

 Bygget pågår just nu med hjälp av ByggAb som bland annat är involverade i nya Vårdöbron och Pommerndockan.

– Projektet utvecklas enligt plan och samspelet mellan byggarna och den pågående trafiken går riktigt bra, säger Tomas Karlsson.

Fjolåret förde inte bara med sig något lägre passagerarvolymer. Rederi Ab Eckerö redovisade rekordvinst (läs nyheten här) och passagerare nummer tio miljoner klev ombord på M/S Eckerö vilket Ålands Sjöfart också berättade om.

/Jörgen Pettersson