• Efter renoveringen. Foto: Sammeli Korhonen/ Syke.
  Efter renoveringen. Foto: Sammeli Korhonen/ Syke.
 • Efter renoveringen. Foto: Panu Hänninen/ Syke.
  Efter renoveringen. Foto: Panu Hänninen/ Syke.
 • Före renoveringen i Mariehamn. Foto: Jörgen Pettersson.
  Före renoveringen i Mariehamn. Foto: Jörgen Pettersson.
 • Efter renoveringen. Foto: Sammeli Korhonen/ Syke.
 • Efter renoveringen. Foto: Panu Hänninen/ Syke.
 • Före renoveringen i Mariehamn. Foto: Jörgen Pettersson.

Aranda tillbaka till sjöss

Finländska forskningsfartyget Aranda är tillbaka i tjänst efter en omfattande renovering. Det grundligt renoverade forskningsfartyget Aranda överläts i dag till Finlands miljöcentral. Ombyggnadsarbetet utfördes av Rauma Marine Constructions i Raumo. Bland mycket annat har fartyget förlängts med sju meter under arbetet som började i juli 2017. Första uppdraget påbörjas nästa vecka och äger rum på Östersjön.

– Det är bra att Aranda nu får återgå till arbetet. Under den gångna sommaren har vi fått en beklaglig påminnelse om att det ännu finns mycket att förbättra i fråga om Östersjöns status. Arbetet som görs ombord på Aranda bidrar till att skapa en gedigen vetenskaplig grund för åtgärder som görs för havet, och fartyget hjälper till att rikta dem klokt, säger Lea Kauppi, generaldirektör för Finlands miljöcentral.

Moderniseringen säkrar Aranda fram till 2030-talet och fartygets användningsmöjligheter i forskningsarbetet utvidgas.

– Tack vare reparationerna förbättras även fartygets säkerhet samtidigt som dess miljöpåverkan minskar, säger Kauppi.

Aranda dockades i juli 2017 inför renoverings- och ombyggnadsarbetet. Under moderniseringsarbetet förlängdes fartyget med en helt ny sektion i mitten medan aktern och akterdäcket byggdes om. Fartyget är nu drygt sju meter längre än tidigare. Forsknings- och laboratorieverksamheten fick större ytor, och fartygets kraftöverföring moderniserades till att bli helt eldriven. Aranda kan nu drivas med biodiesel året om. Dessutom kan det i fortsättningen köra korta sträckor med enbart batterikraft, vilket betydligt minskar inte bara utsläppen utan även bullret som fartyget orsakar. Det här är en avsevärd förbättring med tanke på de havsorganismer som är föremål för forskningen, men det är också viktigt för själva forskningen i och med att det blir lättare att göra hydroakustiska undersökningar. Renoveringen ska även göra det möjligt att i högra grad utföra marin forskning i kalla områden. Aranda är därmed ett av få europeiska forskningsfartyg som tål arktiska förhållanden.

– Det ombyggda skrovet och moderniseringen av kraftöverföringen förbättrar Arandas köregenskaper, energieffektivitet och drift i is. Fartyget kan nu ta sig bättre fram såväl genom Östersjöns isar som i polarområden, säger Jukka Pajala som varit projektchef för renoveringsarbetet.

Efter att ha överlämnats tar Aranda genast sikte på Helsingfors där hon ska utrustas för den första forskningsresan. Ursprungligen avsågs reparations- och ombyggnadsarbetet bli klart redan under våren, men det tog mera tid än väntat.

– Trycket på att åka ut på forskningsuppdrag är stort. Vi ser fram emot den första resan som först riktas till Finska viken och därefter till Egentliga Östersjöns centralbassäng och havsområdena kring Finlands västkust, säger Arandas utvecklingschef Juha Flinkman.

Ledande forskaren Maiju Lehtiniemi och äldre forskaren Pekka Kotilainen är reseledare för den första forskningsresan.

De undersökningar som görs på resan ingår i Östersjöns skyddskommission HELCOM:s övervakningsprogram under vilket man observerar havsvattnets egenskaper, näringsämnen, växt- och djurplankton, algtoxiner och mikroskopiskt skräp. Under resan utförs dessutom bland annat underhåll av vågbojar. Efter miljöcentralens egen forskningsresa gör Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) undersökningar ombord på den ombyggda Aranda. Därefter ska Naturresursinstitutet göra sina ekolodsundersökningar och provtrålningar i Bottenhavet och Finska viken för att följa upp tillståndet av fiskbestånden.

Aranda vintern 2016
Notarius Publicus Rainer Åkerblom sköter det åländska fartygsregistret.

Han är Ålands eget fartygsregister

På Åland utgörs fartygsregistret av i huvudsak en person.
Läs mer »

Anders Wiklöf växer i Alandia

Enmanskoncernen Wiklöf Holding Ab växer i Försäkringsaktiebolaget Alandia efter att ha köpt Eckerö Shipping Ab:s aktier i försäkringsbola
Läs mer »
Foto från www.balticshipping.com.

Aalto Shipping fortsätter växa

Finländska nykomlingen Aalto Shipping som inledde verksamheten i våras köpte i går sitt tredje fartyg på kort tid.
Läs mer »
Efter renoveringen. Foto: Sammeli Korhonen/ Syke.

Aranda tillbaka till sjöss

Finländska forskningsfartyget Aranda är tillba
Läs mer »

Här är det bara kvinnor till rors

Inom handelssjöfarten pågår ett intensivt arbete med att locka fler kvinnor till sjöss där männen traditionellt sett varit flest.
Läs mer »
Foto: Stefan Norrgrann

Kryssningsjätte till Kapellskär

Ett av världens absolut största kryssningsfartyg M/S Meraviglia befinner sig i Kapellskär i dag där några (ca 4.000) av hennes 5.200 pass
Läs mer »