Äldre bjuds på sjöfartshistoria

Ålands sjöfartsmuseum utsågs år 2016 till Finlands bästa museum, bland annat med motiveringen ”samarbete, effektivt nätverkande och en stark forskningsgrund leder till intressanta och väl presenterade utställningar, en svindlande ökning i besökarantalet och en stark position i det egna samhället.” Genom åren har detta förstärkts bland annat genom gedigna satsningar på yngre vilket resulterat i nya priser och utmärkelser, bland annat från Rädda Barnen.

Men ledningen på museet vilar för den skull inte på lagrarna. Arbetet med att synas i hela samhället pågår ständigt och det senaste initiativet handlar om att även göra något för de äldre i samhället. Resultatet är ”Kultur i äldreomsorgen” vilket är ett tvåårigt projekt som sker i samarbete med den privata läkarstationen Medimar Ab.

– I praktiken betyder det att vi, tack vare samarbete med Medimar Ab, kan erbjuda fri entré till Sjöfartsmuseet för alla klienter inom den åländska äldreomsorgen och deras ledsagare, förklarar museichefen Hanna Hagmark-Cooper.

Projekttiden löper från 1 mars 2018 till 29 februari 2020.

– Det här är ett led i vårt arbete för att vara ett museum för alla, säger museichef Hanna Hagmark-Cooper.

– Vi har under de senaste åren gjort en stor satsning på barn och pedagogiskt arbete, något som nyligen premierades med Rädda barnens pris, och nu vill vi även göra en insats för äldreomsorgen. Kultur för alla är viktigt och vi vill vara en resurs för hela samhället, konstaterar Hagmark-Cooper. 


Ett tjugotal klienter med ledsagare deltog i lanseringen där även åländske social- och hälsovårdsministern Wille Valve deltog och hälsade välkommen. Minister Valve lyfte projektet som ett gott exempel på hur tredje sektorn och näringslivet kan samverka med det offentliga för alla medborgares bästa.

Medimars VD Mathias Grunér framhöll att det inte hade varit ett svårt beslut att ta del i projektet när Ålands sjöfartsmuseum kom med frågan om samarbete.

/Jörgen Pettersson

Foto: blog.luebecker-hafenforum.de

Systerfartyg till Meriaura

VG-Shipping som hör till Meriaura Group har köpt två lastfartyg och kontrollerar därmed tjugo fartyg
Läs mer »
Foto: Meriaura

Prima Shipping köper Antonia

Finländska Prima Shipping växer och har köpt torrlastaren M/S Antonia från Helmer Lundström Ab som
Läs mer »

Slimmat Alandia siktar på Europa

Åländska sjöförsäkringsbolaget Alandia vädrar nya marknader efter vårens och sommarens affärer där man strategiskt gått in för att koncen
Läs mer »

Hälsningar från Asien

Att välja en karriär till sjöss gör det möjligt att arbeta över hela världen.
Läs mer »

Hårda krav på fartygsutsläpp

Den internationella sjöfarten är satt under hård press beträffande utsläppen från fartygen.
Läs mer »

Lotspriser stiger inte

För andra året i följd väljer finländska lotsorganisationen Finnpilot att inte höja proserna fö
Läs mer »