Aboa Mare ger Maersk iskunskap

Den första juli nästa sommar träder den så kallade Polarkoden i kraft. Den går i stora drag ut på att skärpa bestämmelser kring säkerhet och miljöskydd för fartyg som seglar i arktiska och antarktiska vatten. För att stå redo för de nya reglerna har rederigiganten Maersk Line valt att träna däcksbefäl vid Aboa Mare i Åbo. Befälen genomgår skräddarsydda isnavigeringskurser i sommar och senare i höst.

Kurserna uppfyller polarkodens krav om säkerhet och miljöskydd för last- och passagerarfartyg som seglar i polarområden. I utbildningen har man även tagit i beaktande Baltic Feeder–fartygen som levereras till Maersk Line senare i år. Maersk Line:s befäl blir utbildade i polarkodens bestämmelser samt får den kompetens som behövs för att hantera de nya fartygen i växlande is- och vinterförhållanden. Första delen av utbildningen för Maersk Line:s befäl hölls i juli och de följande delarna hålls i slutet av 2017.

Polarkoden är en norm som är bindande för alla länder och föreskriver att striktare bestämmelser om säkerhet och miljöskydd ska tillämpas på last- och passagerarfartyg som seglar inom arktiska och antarktiska områden än på fartyg som seglar inom andra områden (imo.org). Kraven för besättningens behörighet och utbildning börjar gälla under STCW från och med 1.7.2018 och är beroende på isförhållandena i de områden som fartyget seglar.

Med hjälp av Aboa Mares simulatorer kan kursdeltagarna öva realistiska situationer i olika isförhållanden och ofta skräddarsys kurserna enligt kundens behov, som i det här fallet med Maersk Line.

Aboa Mare har hållit isnavigeringskurser i över tio år och kan i dag erbjuda ett mycket brett utbildningssortiment. Utbildning som fyller polarkodens krav behövs både i nordliga och sydliga polarområden och kurserna ges på två olika nivåer, Basic Level och en Advanced Level, beroende på isförhållandena i området där den utbildade besättningen seglar. Enligt kundens behov har Aboa Mare också beredskap att hålla manövreringsutbildning av fartyg i isförhållanden, ishanteringssutbildning eller skräddarsydda isövningar i Östersjöområdet eller andra subarktiska områden.

Populärt med sommarkryss

Det är under sommarens semestrar som den största delen av rederiernas intänkter ska in.
Läs mer »

Rekordstart för Wasaline

Sommaren är inte vbara varm, solig och skön. För Wasaline är den rentav glödhet!
Läs mer »
Foto: Yvonne Lindeman

Shantyhyllning i Mariehamn

Historien får aldrig glömmas bort. Att vi i dag kan dra nytta av sjöfarten är ett resultat av uppoffringar bortom det begripliga.
Läs mer »
M/S Hamburg anländer onsdag.

M/S Hamburg först under tät vecka

I dag är M/S Hamburg på besök i Mariehamn.
Läs mer »
Elektra som går mellan Pargas och Nagu.

Nytt prestigepris för Elektra

Finferries hybridfärja Elektra har för andra gången i år vunnit ett internationellt pris.
Läs mer »

Nytt lyft för svensk sjöfart

Regeringen i Sverige har
Läs mer »