450.000 euro till Pommern

Arbetet med att finansiera Pommerns nya besöksupplevelse går vidare. I dag kom beskedet att sex av Ålands största företag och företagare går in med 75.000 euro vardera och blir Gold Partners!

Pommerns nya besöksupplevelse, Pommern – 100 dagar under segel, ska invigas i samband med att Pommern återvänder till sin självskrivna plats nedanför Sjöfartsmuseet till säsongen 2018. Konceptet, som bygger på verkliga personers erfarenheter från livet ombord på Pommern under 1920 och 1930-talen, är en del av den stora satsning som nu görs för Pommern. Här kan man också läsa en intervju om hur det var att segla ombord.

”Det blir något helt nytt, en unik upplevelse”, säger chefen för Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum, Hanna Hagmark-Cooper.

Förutom att besöksupplevelsen blir unik är också finansieringen det – åtminstone för Ålands del. Hela projektet, som beräknas kosta cirka 1,5 miljoner euro, finansieras uteslutande av privata medel. Stiftelsen ÅSM går själv in med 500.000 euro ur eget kapital, vilket till stor del utgörs av medel som testamenterats av Justus och Ebba Harberg. Återstoden finansieras genom samarbete med det privata näringslivet och genom crowdfunding, där också privatpersoner kan vara med och dra sitt strå till stacken genom att köpa sig ett mönstringsbevis för en resa med Pommern.

”Jag ser allt som händer kring Pommern nu som ett profilprojekt för hela Åland, där både kulturarvet och besöksnäringen gynnas, vilket kommer alla ålänningar till godo. Det offentliga står för den infrastrukturella satsningen, d.v.s. specialdockan och de kringliggande byggnaderna och konstruktionerna medan Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum tillsammans med det privata näringslivet, allmännyttiga fonder och enskilda personer står för den publika satsningen. Det här är ett all-åländskt projekt, lite som gamla tiders skeppsbygge, där alla är med och bidrar efter egen förmåga”, säger Hanna Hagmark-Cooper enligt ett pressmeddelande.

I januari tillkännagav Viking Line att rederiet går in som exklusiv Platinum Partner i projektet och idag presenterades sex av åtta Gold Partners på Ålands sjöfartsmuseum. Dessa är: Lundqvist Rederierna, Rederi Ab Eckerö, Eriksson Capital, Ömsen, Alandia Försäkring och privatpersonen Anders Wiklöf.

På frågan varför man valt att gå med på att stöda besöksupplevelsen Pommern – 100 dagar under segel svarar Dan-Erik Woivalin, VD för Ömsen, att Åland har två unika saker: skärgården och Pommern, och därför var det naturligt för Ömsen att stöda den här satsningen. Han får medhåll av kommerserådet Anders Wiklöf, som också betonar den turistiska aspekten i projektet. Samtidigt är hans medverkan ett sätt att högtidlighålla Finland 100 år:

”Min far stred i båda krigen och blev skadad flera gånger. Vår självständighet är viktig för mig”, säger Wiklöf.

Ben Lundqvist, VD för Lundqvist Rederierna:

”Det är ju lite ovanligt för oss som bolag att gå in i projekt som inte ger direkt avkastning men det här är också något speciellt”.

Han konstaterar att Lundqvist Rederierna förmodligen är det enda kvarvarande rederiet som en gång i tiden, tillsammans med Ålands redarförening, var de huvudsakliga finansiärerna av Ålands Nautical Club, vilken sedan grundade och drev Ålands sjöfartsmuseum. Dessutom är Lundqvist Rederierna Ålands äldsta kvarvarande rederi med rötter tillbaka till 1800-talets mitt då den åländska fraktsjöfarten med segel inleddes genom bonde-redarseglationen på Östersjön.

”Detta tillsammans med firande av Finlands 100 år såsom självständig stat gav oss anledning att delta i projektet”, tillägger Lundqvist.

Vice VD Rebecka Eriksson på Eriksson Capital tycker det nya besökskonceptet är ett väldigt spännande projekt som de ser fram emot att få vara delaktiga i och som de gärna vill stöda:

”Vi tror det både kommer att gynna åländsk turism och ytterligare bidra till att lyfta fram medvetenheten och kunskapen om sjöfarten som varit en så viktig historisk grundpelare i vårt åländska näringsliv.”

Från Alandia Försäkrings sida faller det sig naturligt att stöda projektet eftersom företaget en gång i tiden grundades av redare och därför är kopplingen till sjöfarten självklar. Direktör Jan Limnell på Alandia Marine:

”Speciellt för sjöförsäkringssidan, Alandia Marine, är Pommern något vi gärna visar upp för våra internationella kunder och samarbetspartners.”

Han håller med om att det också är en viktig satsning på den åländska besöksnäringen, och påpekar att om turismnäringen mår bra, mår hela Åland bra.

Björn Blomqvist från Rederi Ab Eckerö lyfter också fram Pommern som besöksmål och reseanledning. Enligt honom är Pommern kanske den enda sevärdhet på Åland som ensam kan få människor att företa en resa till Åland. Dessutom menar han att det är en viktig profilsatsning för Mariehamn som stad.

”Hela mitt liv har Pommern legat nedanför Sjöfartsmuseet och för mig är hon en självklar del av stadsbilden”, säger Blomqvist

Hanna Hagmark-Cooper är väldigt glad och tacksam över det stöd hon fått från näringslivet för projektet Pommern – 100 dagar under segel. Hon konstaterar att det är en stor utmaning att få ihop 1 miljon euro i extern finansiering för ett projekt som inte ger någon direkt avkastning till investerarna. Alla Gold Partners bidrar med 75.000 euro vardera och tillsammans med Platinum Partnern Viking Line investerar dessa 600.000 euro i projektet

”Vi är en god bit på väg mot målet” säger Hagmark-Cooper. ”Nu gäller det bara att jobba vidare. Vi söker ännu två Gold Partners och många fler Silver Partners, så finns det någon där ute som vill vara med och stöda det här fantastiska projektet, som företag eller privatperson, är det bara att höra av sig.”

Så här ser båten ut i dag. Foto: Julia Sjöström.

Nu får Jögge tillbaka sin öka

En stormig sommardag år 2002 slet sig Jörgen Mansnerus’ nybyggda Kökarsöka mitt på Ålands hav och gick inte att hitta.
...

Läs mer »
Ville Haapasaari, Port of Helsinki.

Talare redo för Sjöfartens dag

Inkommande torsdag den 24 maj smäller det till i Mariehamn på Åland – det är dags för en ny upplaga av Sjöfartens dag.

Läs mer »
Från vänster Kiku Stenbäck, Britt-Inger Wahe, Kenneth Holmström, Ulla Vuolteenaho-Janzon, Lasse Hagström, Paul Rasmussen, Björn-Olof Erikson och Jan Grönstrand.

Danskt virke till ny Ålandsskuta

Arbetet med skutbygget Emelia går vidare med blicken stadigt på framtiden.

Läs mer »
Informationsdirektören Johanna Boijer-Svahnström är ny i ledningsgruppen.

Viking stärker ledningsgrupp

I dag redovisar Viking Line Abp sina siffror för årets första kvartal på vilket förväntningarna är höga.

Läs mer »
Nextjet i konkurs.

Nextjet i konkurs, kris för Åland

Flygbolaget Nextjet har försatts i konkurs per i dag onsdag.

Läs mer »
Frivilliga kirurger gör skillnad. Foto: Mercy Ships.

Gyllene läge att hjälpa de svagaste

Det är mindre än två veckor kvar tills...

Läs mer »