Styrelse

  • Styrelse
Olof Widén

Olof Widén

Medlem, i styrelsen sedan 2009 
Telefon arbete 010-8410570 
Mobil 0400 723355 
olof.widen@shipowners.fi 
http://www.shipowners.fi

Olof Widén är sjökaptenen som leder Rederierna i Finland och kan alla knep i boken för att få regeringarna i Finland och bortom att lyssna på branschen.

Leif Nordlund

Leif Nordlund

Medlem, i styrelsen sedan 2006 
Telefon arbete 018-29000 
Mobil 050-3597282 
leif.nordlund@alandia.com
www.alandia.com

Leif Nordlund är vd för Alandia Försäkring och därmed marknadsledare inom shippingförsäkring i Norden.

Johanna Boijer-Svahnström

Johanna Boijer-Svahnström

Medlem, i styrelsen sedan 2015
Telefon arbete 018-27000
johanna.boijer@vikingline.fi

Johanna Boijer-Svahnström är informationsdirektör i Viking Line och kan allt om den passagerartrafik som skapat så mycket på Åland.

Hanna Hagmark-Cooper

Hanna Hagmark-Cooper

Vice ordförande, i styrelsen sedan 2004 
Telefon arbete 018-19930 
Mobil 0457-3425015 
hanna@sjofartsmuseum.ax 
www.sjofartsmuseum.ax

Hanna Hagmark-Cooper är styrelsens vice ordförande och chef för Ålands sjöfartsmuseum och Pommern.

Eva Mikkola-Karlström

Eva Mikkola-Karlström

Ordförande, i styrelsen sedan 2011
Telefon arbete 018-528282
Mobil 050-5267004
eva.mikkola@godbyshipping.fi
http://www.godbyshipping.fi

Eva Mikkola-Karlström är ordförande i styrelsen och vice vd i familjerederiet Godby Shipping som alltid valt att se ljust på sjöfarten.

Edvard Johansson

Edvard Johansson

Medlem, i styrelsen sedan 2014 
Telefon arbete 018-537000
edvard.johansson@ha.ax
http://www.ha.ax

Edvard Johansson är rektor för Högskolan på Åland och därmed högste ansvarig för Åland Maritime Academy.

Daniel Dahlén

Daniel Dahlén

Medlem, i styrelsen sedan 2008 
Telefon arbete 018-22222 
Mobil 0457-5483611 
daniel.dahlen@alcom.ax
www.alcom.ax

Daniel Dahlén är vd på Ålcom och nyfiken på det nya. Därför passar han bra i en förening med rätt många år på nacken.