Förbundet Ålands Sjöfart r.f.

Från segel- till dieselsjöfart

Åländsk sjöfart har sitt ursprung i den så kallade bondeseglationen på 1800-talet. Då började bönderna konstruera egna skepp och bedriva handel med omvärlden. Det är inte många områden som haft så många skepp i sin ägo under en och samma tid. Varje socken hade kring 40 egna skepp, med skeppare och sjömän. Detta lade grunden för Ålands framgång inom djuphavsseglingen på de stora haven.

Efter ångbåtens intåg blev segelskeppen mycket billiga. Flera stora rederier, och bland dem Gustaf Eriksons, hade bland de största segelflottorna i världen kring början av 1900-talet. Man seglade till Australien, Amerika och Storbritannien. Härifrån har Åland fått sin långa erfarenhet av sjöfart och entreprenörskap. Som ett minnesmärke över denna tid finns den fyrmastade stålbarken Pommern i Mariehamn och sjöfartsmuseet i anslutning till det. https://www.facebook.com/

Grundades 1939 

Förbundet Ålands Sjöfart grundades 1939 och har som syfte att ta tillvara den åländska sjöfartens och sjöfolkets intressen. Förbundet har genom åren mottagit gåvor och donationer från privatpersoner. Den förvaltade förmögenheten uppgår i dagsläget till cirka 3 miljoner euro och är placerad i aktier, fonder och räntebärande papper. Enligt gällande styrelsebeslut kan cirka hälften av den årliga avkastningen användas för projekt eller delas ut. Återstoden läggs till fondkapitalet och ökar därmed den framtida avkastningen.

Förbundet har i dag tre huvudsakliga verksamheter, dels utgivande av tidningen Ålands Sjöfart och dels årligen återkommande projekt inriktade på rekrytering av ungdomar till sjöfartsbranschen samt arrangemanget av Sjöfartens dag. Dessutom kan förbundet dela ut stipendier eller annat stöd till personer eller organisationer verksamma inom eller anknutna till sjöfartsbranschen. Utgivningen av Ålands Sjöfart är överförd till Jörgen Pettersson som sköter såväl tidning som hemsidan.